Kata –Kata Aluan PENGERUSI PUSPANITA CAWANGAN NEGERI KELANTAN

 

 

Kata –Kata Aluan
PENGERUSI PUSPANITA CAWANGAN NEGERI KELANTAN

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 Pertama sekali saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan izin dan limpah rahmatNya kita dapat mengadakan aktiviti-aktiviti dan program-program, meskipun dalam keadaan yang penuh cabaran bagi semua ahli PUSPANITA khususnya dan semua penduduk negeri Kelantan amnya.

Saya berharap agar semua ahli PUSPANITA kuat dan bersamalah kita saling bantu membantu, baik dari segi material mahupun sokongan moral dan apa sahaja bentuk bantuan yang mampu kita hulurkan. Semoga dengan ikatan silaturrahim antara kita bertambah erat dan keimanan kita bertambah teguh.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam membangunkan Laman Web Rasmi PUSPANITA Cawangan Negeri Kelantan secara langsung atau tidak langsung. Saya amat memahami kesulitan anda semua, maka oleh sebab itu sumbangan dan penglibatan anda lebih berharga dan lebih bermakna.

Akhir kata, saya mendoakan agar kita semua akan mendapat rahmat dan keberkatan dari penglibatan kita secara ikhlas dalam PUSPANITA Cawangan Negeri Kelantan dengan niat untuk mengangkat martabat diri kita dan keluarga kita khususnya dan seluruh kaum wanita amnya.

 

*RAJA BERDAULAT, NEGERI BERKAT*

*WANITA SEPAKAT, NEGARA MENINGKAT*

Ikhlas dari saya,

 (DATIN HAJJAH ROS AINI BT HAJI GHAZALI)